Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigation

Navigation
Menu de navigation
U bent hier: Home / MIJN GEMEENTE / De gemeentediensten / Ruimtelijke ordening, Huisvesting / Gemeentelijke adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

Gemeentelijke adviescommissie voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

 

Onze gemeente kreeg als gevolg van een beslissing van het gemeentecollege een Gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening en mobiliteit (CCATM) die de burger wenst te betrekken bij het beslissingsproces inzake projecten die zijn leefkader beïnvloeden.

Deze commissie is een adviesgevend orgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen over bepaalde reglementaire procedures met als doel een grotere deelname van de bevolking aan het beheer van stedenbouwkundige projecten. Ze is er eveneens om de evolutie van ideeën rond ruimtelijke ordening en mobiliteit op te volgen.

Ze bestaat uit 12 effectieve en 12 plaatsvervangende leden.
Ze valt onder een R.I.O. (Reglement van inwendige orde).
De eerste vergadering vond plaats op 22 september 2008.

De voornaamste taken zijn:

  • het gemeentelijk structuurplan (SSC) dat momenteel wordt opgesteld;
  • de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (RCU);
  • de stedenbouwkundige en milieurapporten (RUE) in het kader van de toepassing van de geleide gemeentelijke zones (ZACC);
  • de herziening of opstelling van gemeentelijke plannen van aanleg (PCA);
  • bepaalde verkavelingsvergunningen (naargelang de grootte, de situatie,...) ;
  • openbare of privéprojecten die aan een openbaar onderzoek zijn onderworpen...