Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / Onderwijs

Onderwijs

Leerplicht

Minderjarigen zijn 12 jaar leerplichtig. Die periode begint in het schooljaar dat ze de leeftijd van 6 jaar bereiken en eindigt aan het einde van het schooljaar dat ze 18 worden. Een meerderjarig geworden leerling is vanaf de dag dat hij zijn 18de verjaardag viert, niet meer onderworpen aan de leerplicht.

De leerplichtperiode omvat twee delen:

  • een periode van voltijdse leerplicht tot de leeftijd van 15 jaar, met maximaal 7 jaar lager onderwijs en minimaal de twee eerst jaren van het voltijds middelbaar onderwijs.
  • een periode met deeltijdse leerplicht. Er wordt aan voldaan door voltijds middelbaar onderwijs te volgen of deeltijds onderwijs, of een opleiding die erkend is omdat ze voldoet aan de eisen van de leerplicht.

Niet-naleving van de leerplicht is strafrechtelijk strafbaar.

Een kind kan vanaf de dag dat het twee en een half wordt naar de kleuterschool.