Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / MIJN GEMEENTE / Openbare instellingen / Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

th-souligne-g.png
 
 

Place du Perron 44
4910 Theux

+32 (0)87 / 53.93.20

+32 (0)87 / 35.16.18

kijk bij de agenten hieronder

Alle ochtenden van 9.00u tot 11.00u,
behalve de donderdag.

 
     

Agenten

Alexandre Lodez

Voorzitter

alexandre.lodez@theux.be

Pierre Terwagne

Directeur-Generaal

pierre.terwagne@theux.be

Jean-Pierre Benoît

Financiële Directeur

jean-pierre.benoit@theux.be

Pascale Bronlet

Verantwoordelijke van de sociale dienst

pascale.bronlet@theux.be

Gabrielle Bastogne

Hoofd maatschappelijk werker

gabrielle.bastogne@theux.be

Françoise Houyoux - francoise.houyoux@theux.be
Delphine Kaye - delphine.kaye@theux.be
Séverine Schiervel - severine.schiervel@theux.be
Claudine Sacré - claudine.sacre@theux.be
Marie-Catherine Leruth - marie-catherine.leruth@theux.be

(Maatschappelijke werkers)

Nathalie De Coninck

Secretariaat

nathalie.deconinck@theux.be

Philippe Stommen

Dienst onderhoud en transport

Wat is een OCMW?

Er is een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in elke gemeente.
Dit centrum is een openbare dienst die bestuurd wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn; de leden worden door de gemeenteraad gekozen

Welke opdrachten heeft het OCMW?

  1. Het OCMW neemt alle initiatieven die nodig zijn om u in te lichten over de verschillende soorten hulp die het verleent.
  2. Het OCMW voert de nodige stappen uit om uw rechten als aanvrager te doen gelden. Bijvoorbeeld: aansluiting bij een ziekenfonds.
  3. Het OCMW verleent psychosociale, morele en educatieve hulp via begeleiding die u in staat stelt om zelf uw problemen gaandeweg te overwinnen. Bijvoorbeeld: een gezin begeleiden dat men het probleem van schuldenoverlast kampt.
  4. Het OCMW verleent materiële hulp in de meest geschikte vorm. Het leefloon wordt toegekend aan alle Belgen of vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en die niet over voldoende middelen beschikken en niet in staat zijn om ze zichzelf door persoonlijke inspanningen of andere middelen te verschaffen.
  5. Het OCMW kan instellingen of diensten met een sociaal, curatief of preventief karakter oprichten en beheren. Bijvoorbeeld: maaltijden en verzorging aan huis, rust- en verzorgingstehuizen (RVT), dienstencentrum voor bejaarden, centra voor geestelijke gezondheid, diensten voor hulp aan gezinnen en bejaarden, verzorging aan huis, sociale huisvesting voor de 3de leeftijd, kindertehuizen, enz...
  6. Het OCMW oefent de voogdij uit over bepaalde minderjarigen die haar zijn toevertrouwd.
  7. Als u een arbeidsperiode moet bewijzen om volledig te kunnen genieten van bepaalde sociale toelagen zoals een werkloosheidsuitkering, doet het OCMW het nodige om u aan werk te helpen. Soms treedt het zelf als werkgever op voor de bedoelde periode.
  8. Het OCMW moet alle taken uitvoeren die de gemeentelijke overheid haar op gebied van maatschappelijke hulp heeft toevertrouwd. Het is de 'sociale arm' van de gemeente.

 

(bronnen: website van minister Courard, belast met Binnenlandse Zaken en ambtenarenzaken).