Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / Openbare instellingen / Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

th-souligne-g.png
 
 

Place du Perron 44
4910 Theux

+32 (0)87 / 53.93.20

+32 (0)87 / 35.16.18

kijk bij de agenten hieronder

Alle ochtenden van 9.00u tot 11.00u,
behalve de donderdag.

 
     

Agenten

Alexandre Lodez

Voorzitter

YWxleGFuZHJlLmxvZGV6QHRoZXV4LmJl

Pierre Terwagne

Directeur-Generaal

cGllcnJlLnRlcndhZ25lQHRoZXV4LmJl

Jean-Pierre Benoît

Financiële Directeur

amVhbi1waWVycmUuYmVub2l0QHRoZXV4LmJl

Pascale Bronlet

Verantwoordelijke van de sociale dienst

cGFzY2FsZS5icm9ubGV0QHRoZXV4LmJl

Gabrielle Bastogne

Hoofd maatschappelijk werker

Z2FicmllbGxlLmJhc3RvZ25lQHRoZXV4LmJl

(Maatschappelijke werkers)

Nathalie De Coninck

Secretariaat

bmF0aGFsaWUuZGVjb25pbmNrQHRoZXV4LmJl

Philippe Stommen

Dienst onderhoud en transport

Wat is een OCMW?

Er is een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in elke gemeente.
Dit centrum is een openbare dienst die bestuurd wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn; de leden worden door de gemeenteraad gekozen

Welke opdrachten heeft het OCMW?

  1. Het OCMW neemt alle initiatieven die nodig zijn om u in te lichten over de verschillende soorten hulp die het verleent.
  2. Het OCMW voert de nodige stappen uit om uw rechten als aanvrager te doen gelden. Bijvoorbeeld: aansluiting bij een ziekenfonds.
  3. Het OCMW verleent psychosociale, morele en educatieve hulp via begeleiding die u in staat stelt om zelf uw problemen gaandeweg te overwinnen. Bijvoorbeeld: een gezin begeleiden dat men het probleem van schuldenoverlast kampt.
  4. Het OCMW verleent materiële hulp in de meest geschikte vorm. Het leefloon wordt toegekend aan alle Belgen of vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en die niet over voldoende middelen beschikken en niet in staat zijn om ze zichzelf door persoonlijke inspanningen of andere middelen te verschaffen.
  5. Het OCMW kan instellingen of diensten met een sociaal, curatief of preventief karakter oprichten en beheren. Bijvoorbeeld: maaltijden en verzorging aan huis, rust- en verzorgingstehuizen (RVT), dienstencentrum voor bejaarden, centra voor geestelijke gezondheid, diensten voor hulp aan gezinnen en bejaarden, verzorging aan huis, sociale huisvesting voor de 3de leeftijd, kindertehuizen, enz...
  6. Het OCMW oefent de voogdij uit over bepaalde minderjarigen die haar zijn toevertrouwd.
  7. Als u een arbeidsperiode moet bewijzen om volledig te kunnen genieten van bepaalde sociale toelagen zoals een werkloosheidsuitkering, doet het OCMW het nodige om u aan werk te helpen. Soms treedt het zelf als werkgever op voor de bedoelde periode.
  8. Het OCMW moet alle taken uitvoeren die de gemeentelijke overheid haar op gebied van maatschappelijke hulp heeft toevertrouwd. Het is de 'sociale arm' van de gemeente.

 

(bronnen: website van minister Courard, belast met Binnenlandse Zaken en ambtenarenzaken).