Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / Levenskwaliteit / Huisvesting

Huisvesting

Huurcontracten hoofdverblijf: verplichte registratie huurcontracten

DE SCHRIFTELIJKE HUUROVEREENKOMST WORDT VERPLICHT!

VERANDERING :

Sinds 1 januari 2007 is de verhuurder verplicht om huurcontracten te laten registreren van gebouwen die uitsluitend voor bewoning door een gezin of een alleenstaande dienen.

WAAR moet men zijn huurcontract laten registreren? - Bij het bureau de l'Enregistrement (registratiekantoor) dat bevoegd is voor de plaats waar het gebouw ligt. Voor onze gemeente is dat in Spa, rue Léopold 4.
Het huurcontract in twee exemplaren dat door verhuurder en huurder is ondertekend, moet minstens de volgende bepalingen bevatten:

  • de identiteit van alle contracterende partijen.
  • de datum waarop de huur begint.
  • het bedrag van de huur (huurprijs en lasten).
  • de toestand en de beschrijving van het gebouw en liefst ook de vermelding van de kadastrale matrix en het perceelnummer.
  • de bestemming van alle lokalen en delen van het gebouw die verhuurd worden.

WANNEER? : Binnen twee maanden na de ondertekening.
Lopende huurcontracten van voor 1/01/2007 die nog niet geregistreerd zijn, moeten op het register worden aangeboden. Bij de registratie wordt een boete van € 25 euro geïnd.

HOEVEEL KOST DE REGISTRATIE? GRATIS sinds 01.01.2007 voor contracten die uitsluitend bewoning betreffen. Voor andere doeleinden, bijv. een winkel, moet men betalen.

WAT GEBEURT ER ALS IK EEN HUURCONTRACT NIET LAAT REGISTREREN? Als het voor meer dan drie jaar werd afgesloten en niet op tijd werd geregistreerd, kan de huurder het contract zonder vooropzeg beëindigen.

VAN NU AF AAN MOETEN contracten schriftelijk zijn.

De wet van 26 april 2007 houdende de bepalingen inzake huurovereenkomsten (K.B. van 05.06.2007) maakt de opstelling van een SCHRIFTELIJKE huurovereenkomst en een MINIMALE INHOUD namelijk verplicht.
Deze wijziging gaat gepaard met de verplichting om huurovereenkomsten voor een gebouw dat uitsluitend bestemd is voor bewoning door een gezin of alleenstaande te laten registreren en met DE VERPLICHTING OM EEN BOEDELBESCHRIJVING TOE TE VOEGEN aan de schriftelijke huurovereenkomst.
Deze wet werd op 15 juni 2007 van kracht.

Wat doet u als een van de partijen weigert om een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen?

De ijverigste persoon kan bij gebrek aan uitvoering binnen acht dagen van een ingebrekestelling die aangetekend of via een deurwaarder, de andere partij via een procedure dwingen als hij weigert om een schriftelijke overeenkomst op te stellen, in te vullen of te ondertekenen en indien nodig eisen dat het vonnis als schriftelijke huurovereenkomst geldt.

De bevoegdheid van de rechter is beperkt door het reeds bestaan van een mondeling contract tussen de partijen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De website van het Ministerie van Financiën > Publicaties.

Het Contactcenter van de FOD FINANCIËN: 02/572.57.57 alle werkdagen tussen 8 en 17u.

De dienst huisvesting van het gemeentebestuur.

Sous mots clés standards ,