Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / MIJN GEMEENTE / De gemeentediensten / Belastingen / Bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure

De belastingplichtige kan bij het gemeentecollege schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan overhandigd worden of binnen de zes maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet via de post verzonden worden.

Indiening van een bezwaarschrift ontslaat de belastingplichtige echter niet van betaling van de gezegde belasting.

De administratie bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift.

Ze verwittigt de reclamant via een aangetekend schrijven van de datum van het onderhoud, minstens 15 werkdagen voor de datum van het college dat uitspraak zal doen over het gezegde bezwaarschrift.

Als de reclamant het wenst kan hij bij dit onderhoud aanwezig zijn. In dat geval bevestigt het bestuur het uur van de zitting.

De beslissing van het gemeentecollege wordt aan de reclamant via een aangetekend schrijven betekend, met het eventuele recht op beroep.