Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / De gemeentediensten / Bevolking

Bevolking

Elektronische Identiteitskaart (E.I.K. & Kids-ID)

  Wettelijke bepalingen (pop-up)

  Wachttijden en kosten (pop-up)

  Rijksregister

  Straten

  Vaccinaties

  Reizen naar het buitenland

Reis Wijs! is opnieuw geactualiseerd en richt zich tot landgenoten die op reis gaan naar het buitenland, op vakantie, beroepshalve, of om nog andere redenen.
Download deze brochure

 

 

 Studiebeurzen

th-souligne-g.png
 
 

Voor algemene en praktische informatie over het verkrijgen van een studietoelage (beurs), of studielening, kijkt u eerst op de volgende website Dienst studietoelagen en -beurzen.

Voor inlichtingen over de voorwaarden om een studielening van de provincie Luik te verkrijgen bezoekt u hun Afdeling sociale zaken .

Kijk eveneens op de website van hogescholen en universiteiten die soms leningen, beurzen of kortingen op het inschrijvingsgeld toestaan in functie van de sociale situatie van de kandidaat-student.

Ga dan naar de dienst bevolking met het/de in te vullen formulier(en) en een identiteitsdocument van een gezinslid.

Hautdepage
 
     

 

 

 Bewijs van woonst (of verblijfattest)

th-souligne-g.png
 
 

Het bewijs kan per post naar de gerechtigde verstuurd worden, naar het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters.

U kunt het alleen voor uzelf of een gezinslid aanvragen.

De attesten zijn gratis en kunnen worden aangevraagd via de post, telefoon of e-mail.

Hautdepage
 
     

 

 

 Levensbewijs

th-souligne-g.png
 
 

La loi exige que le demandeur se présente personnellement au service de la Population muni de sa carte d’identité.

Hautdepage
 
     

 

 

 Attest van erfopvolging

th-souligne-g.png
 
 

Federale Overheidsdienst Financien.

Theux : AGDP - SJ-Bureau des successions

Bureau des successions Verviers
(CRESTRA : 2641E39)

Rue de Dison 134
4800   Verviers

0257 / 769.10

0257 / 978.92

cnpzai5zdWNjZXNzaW9ucy52ZXJ2aWVyc0BtaW5maW4uZmVkLmJl

Hautdepage
 
     

 

 

 Wettelijke samenwoonst

th-souligne-g.png
 
 

VOORWAARDEN: de aangevers mogen niet gebonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoonst. Ze dienen juridisch 'bekwaam' te zijn. Ze dienen samen te wonen op hetzelfde adres.

HOE? De toekomstige samenwonenden dienen zich samen aan te melden. De aanvraag wordt gezamenlijk ondertekend en het bestuur overhandigt een ontvangstbewijs. De registratie wordt uitgevoerd en gaat dezelfde dag in.

Voor aanvragen en inlichtingen wendt u zich tot de dienst bevolking.

Hautdepage
 
     

 

 

 Gezinssamenstelling

th-souligne-g.png
 
 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De gezinssamenstelling kan per post naar de gerechtigde verstuurd worden, naar het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters.

U kunt het alleen voor uzelf of een gezinslid aanvragen. Uw identiteitskaart voorleggen.

De attesten zijn gratis en kunnen worden aangevraagd via de post, telefoon of e-mail.

Hautdepage
 
     

 

 

 Eensluidend afschrift

th-souligne-g.png
 
 

Een eensluidend afschrift van documenten, dat in sommige gevallen verplicht blijft, kunt u op de dienst bevolking verkrijgen. Daartoe dient de aanvrager het originele document voor te leggen waarvan het afschrift eensluidend moet worden verklaard.

Hoe Belgische documenten legaliseren voor gebruik in het buitenland ? : Legalisatie van documenten

Hautdepage
 
     

 

 

 Verkiezingen en electoraat

th-souligne-g.png
 
 

Het bevolkingsbestand stemt overeen met het permanente electoraatbestand.

Bij verkiezingen kunt u bij deze dienst terecht voor alle inlichtingen en levert men een kopie af van uw oproepbrief als u die verloren heeft of eventueel vernietigd is.

Voor de resultaten van de laatste gemeenteraadsverkiezingen kunt u de website 'Elections' (verkiezingen) van het Waals Gewest bezoeken.

Voor de resultaten van de laatste federale of Europese verkiezingen kunt u de website 'Directie van de Verkiezingen" bezoeken.

Hautdepage
 
     

 

 

 Vaccinaties

th-souligne-g.png
 
 

Controle van vaccinaties: alle kinderen die de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt, moeten ingeënt zijn tegen polio. Het attest, ondertekend door een dokter, wordt ingeleverd op de dienst bevolking.

Hautdepage
 
     

 

 

 Uittreksel uit het strafregister 

th-souligne-g.png
 
 

 Conditions d’obtention :

Il faut être inscrit dans l'entité de THEUX et se présenter personnellement (+ carte d’identité).
Il est disponible immédiatement(*) et gratuitement au guichet (ou via le Téléservices Population)
(*)  Lorsque le demandeur a changé de commune récemment, il est possible que le délai d’obtention soit quelque peu augmenté dans l’éventualité où la commune précédente n’a pas encore transmis le dossier du casier judiciaire
 
Les extraits qui doivent servir à l'étranger ne sont pas délivrés par la commune. Vous devez directement vous adresser au Casier Judiciaire Central
 

Quels sont les types d'extraits de casier judiciaire ?

Modèle 1 (art. 595 du code d'instruction criminelle)
C'est le document standard. Il n'est pas destiné à une activité qui relève de l'éducation, de type médicale ou psycho-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection de l'enfance, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs. Il n'y a pas de conditions particulières liées à la criminalité dans le but de pratiquer l'activité.
Modèle 1 (art. 596.1 du code d'instruction criminelle)
Ce document est délivré pour les activités dont l'accès est réglementé.
Voici quelques exemples d'activités concernées : agence de voyage, armes, assurances, débits de boissons spiritueuses, chasse, profession comptable, militaire, agent de sécurité, transports routiers, tireur sportif, etc.
Modèle 2 (art. 596.2 du code d'instruction criminelle)
(délais d'obtention : 2 ou 3 jours car avis demandé à la Police - ce type d'extrait peut être délivré au bureau de l'accueil ou envoyé par courrier à l'adresse du demandeur)
Ce document est délivré pour les activités liées à l'éducation, au médical et au psycho-social, à l'aide à la jeunesse, à l'animation et l'encadrement de mineurs.
Lorsque vous introduisez une demande d’extrait du casier judiciaire, il est donc important de bien préciser la raison de cette demande.
Hautdepage
 
     

 

 

 Schiet- en jachtvergunning 

th-souligne-g.png
 
 

Om dit soort vergunning te verkrijgen, dient u eerst een uittreksel uit het strafregister te vragen.
Inlichtingen op het commissariaat van het arrondissement, Place de la Cathédrale 16 in 4000 Luik (04/220.60.27).

Men moet ingeschreven zijn in de gemeente THEUX en zich persoonlijk aanmelden (+ identiteitskaart).

Het is onmiddellijk en gratis beschikbaar.

Hautdepage
 
     

 

 

 

Hautdepage