Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / De gemeentediensten / Bevolking - Burgerlijke Stand

Bevolking - Burgerlijke Stand

 

Bevolking, burgerlijke stand, begravingen en lijkbezorging

th-souligne-g.png
 
 

Place du Perron 2
4910 Theux

Kijk bij de agenten

+32 (0)87 / 54.21.14.

cG9wQHRoZXV4LmJl

van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u.
 
Spreekuren :  dinsdag van 13.30u tot 18.00u (behalve in de schoolvakanties);

op zaterdag van 9u tot 12u (van 9 tot 10u uitsluitend voor overlijdensaangiften :
0471/53.92.15)

's Namiddags op afspraak Maandag, woensdag en donderdag van 13:30 tot 17:00.
Tel. : 087 / 53.92.13 et
087 / 53.92.14.

 
 
     

Agenten

Pascale Verpoorten

Diensthoofd

+32 (0)87 / 53.92.15

cGFzY2FsZS52ZXJwb29ydGVuQHRoZXV4LmJl

Véronique Boulanger

+32 (0)87 / 53.92.17

dmVyb25pcXVlLmJvdWxhbmdlckB0aGV1eC5iZQ==

Anne Lessire

+32 (0)87 / 53.92.13

YW5uZS5sZXNzaXJlQHRoZXV4LmJl

Françoise Mestré

+32 (0)87 / 53.92.14

ZnJhbmNvaXNlLm1lc3RyZUB0aGV1eC5iZQ==

Valérie Robert

+32 (0)87 / 53.92.12

dmFsZXJpZS5yb2JlcnRAdGhldXguYmU=

Rol

De dienst bevolking

Deze dienst is belast met het beheer van het bevolkingsregister waar alle burgers van Theux zijn ingeschreven, het beheer van de verkiezingen , rijbewijzen , het gemeentelijke strafregister, identiteitskaarten, paspoorten, militie en pensioenen. Ze kunnen er een aantal administratieve handelingen doen die hen persoonlijk betreffen: uittreksels uit het bevolkingsregister opvragen, een adreswijziging doorgeven, een identiteitskaart vragen, een paspoort, een rijbewijs, een uittreksel uit het strafregister, …

De dienst burgerlijke stand en begravingen

Administratief gezien is de burgerlijke stand het kantoor waar de akten worden opgesteld die te maken hebben met de belangrijkste gebeurtenissen uit een mensenleven (geboorte, adoptie, huwelijk, echtscheiding, overlijden, ...).
Deze dienst houdt zich eveneens bezig met het administratieve beheer van de begraafplaatsen, begravingen en lijkbezorging.

Elektronische identiteitskaarten: nieuwe wettelijke bepalingen

Ongeveer 98% van de burgers van Theux en dus Belgische onderdanen hebben hun nieuwe elektronische identiteitskaart reeds ontvangen. De FOD Binnenlandse Zaken begint dus de afgifte van de resterende kaarten via de gemeenten te organiseren.

Daarvoor hebben de minister van Binnenlandse Zaken en de federale regering op 18/01/2008 een nieuw koninklijk besluit gestemd (Belgisch Staatsblad van 28/02/2008) dat voorziet in reglementaire maatregelen die nodig zijn om de elektronische identiteitskaart tijdig en met naleving van de voorziene termijn te veralgemenen.

Meer...

Informatie

De burgers hebben de mogelijkheid om de herdruk van de codes NIP/Puk via de website van het Nationale Register te vragen.