Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / De gemeentediensten / Directeur-Generaal

Directeur-Generaal

Jean-Michel BERTRUMÉ

 

Place du Perron 2
4910 Theux

+32 (0)87 53.92.21

SmVhbi1NaWNoZWwuYmVydHJ1bWVAVGhldXguYmU=

Taken

  • De Directeur-Generaal (gemeentesecretaris) vervult een scharnierrol tussen de politieke overheid en het bestuur. Hij staat onder toezicht van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester.

    Hij leidt en coördineert de gemeentediensten en beheert het gemeentepersoneel.

    Hij woont de zittingen van het gemeentecollege en de gemeenteraad bij. Samen met de burgemeester stelt hij de agenda samen. Hij stelt de verslagen van deze vergaderingen op.

    Hij vertaalt de politieke beslissingen naar de diensten en zorgt voor de uitvoering ervan. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse goede gang van zaken op het gemeentebestuur en de coördinatie tussen de verschillende gemeentediensten. Hij tekent alle stukken die uitgaan van het bestuur tegen.

Lijnen van leven