Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / De gemeentediensten / Financiële Directeur

Financiële Directeur

André BIELEN

 

Place du Perron 2
4910 Theux

+32 (0)87 53.92.49

YW5kcmUuYmllbGVuQHRoZXV4LmJl

Taken

  • is benoemd door de gemeenteraad en is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentekas en de controle op de regelmatigheid van de operaties (zowel ontvangsten als uitgaven) die er worden uitgevoerd.

  • Hij moet een waarborg storten, afhankelijk van het aantal inwoners, als borg voor de goede uitvoering van zijn opdracht.

  • Hij incasseert als enige onder zijn verantwoordelijkheid de gemeenteontvangsten en voldoet de regelmatige mandaten, de uitgaven die door het college zijn gemachtigd ten belope van de bedragen die in elk begrotingsartikel zijn gespecificeerd. Hij houdt de gemeentelijke boekhouding in de door de wet voorgeschreven vorm bij.

Lijnen van leven

Sous mots clés standards ,