Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties

eID Flash

CHECKDOC / DOCSTOP: U bent vertrokken!

De dubbele CHECKDOC/DOCSTOP-dienst werd op 8 december gelanceerd. Het doel: identiteitsfraude nog efficiënter bestrijden.

Een opvallende lancering

Op 8 december werd op een persconferentie in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de nieuwe CHECKDOC/DOCSTOP-applicatie voorgesteld. Er waren heel wat journalisten naar het Atrium Park gekomen. Daarnaast werd de persconferentie rechtstreeks via internet uitgezonden.

In zijn toespraak legde de minister de nadruk op de bedoeling van CHECKDOC/DOCSTOP: frauduleus gebruik van identiteitsdocumenten bestrijden. Hij herinnerde ook aan de verschillende maatregelen die de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken reeds in die zin heeft genomen. Na de toespraak van de minister werd de applicatie gedemonstreerd.

CHECKDOC / DOCSTOP: Wat is het?

 

1. www.checkdoc.be: voor professionals

www.checkdoc.be  is een website waarmee iedereen overal ter wereld kan nagaan of een Belgisch identiteitsdocument dat voor een transactie wordt voorgelegd, niet als verloren, gestolen, verlopen of ongeldig is aangegeven.

Typische gebruikers zijn autoverhuurders, banken of kredietinstellingen, de hotelsector, notarissen, handelaars, ...

www.checkdoc.be  is een zoekmotor die het rijksregister en de database met paspoortgegevens op basis van het voorgelegde identificatiedocument doorzoekt. Binnen enkele seconden krijgt de gebruiker een antwoord in HIT of NO HIT-vorm. 'HIT' betekent dat er een signalement (diefstal, verlies, verval) verbonden is aan het betreffende document. 'NO HIT' betekent dat er geen signalement is. De gebruiker kan dan in alle veiligheid beslissen of de transactie al dan niet doorgaat. De aard van het signalement (verlies, diefstal, verval …) wordt nooit vermeld in Checkdoc.

Een concreet voorbeeld:

Dhr. Dupont is zijn identiteitskaart in de metro verloren. Dhr. Durand vindt ze en gaat ermee naar het loket van een bank om een lening te vragen. De kredietbeheerder van de bank maakt verbinding met www.checkdoc.be   en voert het identificatienummer van het betreffende document in. Omdat dhr. Dupont onmiddellijk naar DOC STOP heeft getelefoneerd, geeft Checkdoc een 'HIT' als antwoord. De bankier beslist om dhr. Durand geen lening toe te staan. De federale politie wordt ingelicht en er kan eventueel een onderzoek worden opgestart in verband met deze poging tot oplichting.

2. DOC STOP: voor particulieren
DOC STOP is een helpdesk waar alle houders van Belgische identiteitsdocumenten 24u/24 het verlies of de diefstal van hun identiteits- of reisdocumenten kunnen aangeven door naar het gratis nummer 00800/2123.2123 te bellen (als dat nummer onbereikbaar is, kan men naar +32/2/518.21.23 telefoneren).

Nadat de identiteit is vastgesteld van de persoon die belt en men gecontroleerd heeft of het wel degelijk om de houder van het document gaat, gaat de operator onmiddellijk over tot het tijdelijk blokkeren van de documenten. Vanaf dat moment geven alle verificaties via www.checkdoc.be  een 'HIT' zonder te wachten tot de houder een nieuw identiteitsdocument aanvraagt. Burgers kunnen op deze manier vermijden dat ze slachtoffer van frauduleus gebruik van hun identiteitsdocument worden (bijvoorbeeld: wagenverhuur, levering van een aankoop via postorder op zijn naam, een lening op zijn naam, enz.).

Checkdoc werd door de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de federale politie ontwikkeld.

Meer informatie: www.checkdoc.be  of www.docstop.be