Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / De gemeentediensten / Patrimonium / Patrimonium

Patrimonium

 

Patrimonium

th-souligne-g.png
 
 

Place du Perron 2
4910 Theux

Kijk bij de agenten

+32 (0)87 / 54.21.14.

op werkdagen :
van 8.00u tot 12.00u.

 
 
     

Agenten

Françis Leloup

diensthoofd

+32 (0)87 / 53.99.33.

ZnJhbmNpcy5sZWxvdXBAdGhldXguYmU=

Chantal de Breucker

+32 (0)87 / 53.99.34

Y2hhbnRhbC5kZWJyZXVja2VyQHRoZXV4LmJl

Wilt u een dienstagent ontmoeten ?

De dienst is in principe alle werkdagen (maandag tot vrijdag) van 8 tot 12 uur open. Omdat de dienst voornamelijk door een voltijdse persoon wordt verzorgd, raden we u dringend aan om op voorhand een afspraak te maken als het om de behandeling van een dossier gaat; de agent kan namelijk buiten zijn, in vergadering, op vakantie, naar een opleiding, …

Als er effectief een agent aanwezig is, kunnen specifieke inlichtingen in principe zonder voorafgaande afspraak verkregen worden.

Taken

De verschillende materies die de dienst behandelt

De dienst staat in voor het administratieve beheer van het gemeentelijke vastgoed, onder de directie van de gemeentesecretaris en de andere politieke overheden in het gemeentecollege en de gemeenteraad, in naleving van de wet, de regels van het wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en de overige regelgeving.

Het patrimonium van publiekrechtelijke rechtspersonen heet het domein. Het valt uiteen in twee categorieën: het openbare en het privédomein. De regels van dit domein zijn vooral leerstellig en hebben betrekking op de rechtspraak.

Het gemeentelijke openbare domein bestaat uit onroerende goederen die zonder onderscheid en werkelijk voor ieders gebruik bestemd zijn, ongeacht of dat gebruik voortkomt uit de aard van de dingen zelf of uit een formele toewijzingsbeslissing van een overheid. (Vb.: de gemeentewegen, begraafplaatsen, sommige administratieve gebouwen, …)

Het gemeentelijke privédomein bestaat uit onroerende goederen die eigendom zijn van de gemeente en geen deel uitmaken van het openbare domein. Ze worden verondersteld om vooral een bron van inkomsten te vormen, in tegenstelling tot de goederen van het openbare domein die een functie van algemeen belang hebben: (Vb.: gemeentescholen, gemeentebossen, gemeentegebouwen, gemeenteweiden, …)

Enkele voorbeelden van de materies die de dienst behandelt

 

Beheer van de administratieve aankoopprocedure van vastgoed in opdracht van de gemeente. Beheer van de administratieve overdrachtprocedure van gemeentelijk vastgoed.

Beheer van de administratieve (ver)huurprocedure van gemeentelijke bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Beheer van de administratieve opstellingsprocedure van een erfpacht voor onroerende goederen.

Beheer van de administratieve procedure van een opstalrecht voor onroerende goederen van de gemeente. Beheer van de administratieve procedure voor het afsluiten van diverse gebruiksovereenkomsten en/of het beschikbaar stellen van gemeentelijk vastgoed.

Beheer van de administratieve (ver)huurprocedure van het jachtrecht in samenwerking met de Division de la Nature et des forêts (DNF- afdeling natuur en bos). In samenwerking met het DNF openbare verkopen organiseren van gekapt zaag- en brandhout en de onderhandse verkoop van gekapt hout van het DNF.

Beheer van de administratieve procedure voor onderwerping en onttrekking van beboste percelen aan het Boswetboek (naleving van het Boswetboek). Beheer van de administratieve procedure om aan de provinciale deputatie de declassering en verkoop voor te stellen van weggedeelten en het teveel aan buurtwegen of -paden (omwonende eigenaars, verkavelingprojecten,…).

Beheer van de administratieve procedure voor de kostenloze verwerving van onteigeningen als er bepaalde verkavelingen worden gecreëerd.

Beheer van de administratieve procedure voor kostenloze verwerving van privéwegen (wegen in nieuwe verkavelingen).

Beheer van de administratieve procedure om nieuwe gemeentewegen te creëren.

Geleidelijke opstelling van een digitale kaart met de onroerende goederen van de gemeente en de gehuurde goederen met de mogelijkheid om deze via het softwareprogramma Access te gebruiken.

 

Enkele voorbeelden van de materies die de dienst niet behandelt

Het vastgoedpatrimonium dat geen eigendom van de gemeente is.

De geklasseerde gebouwen en sites…die geen eigendom van de gemeente zijn.

Werken aan gemeente-eigendommen.

Werken aan waterstromen.

Patrimoniumcertificaten.

De huur van de feestzaal van La Reid door plaatselijke verenigingen.

De aanvragen tot organisatie van diverse opleidingen en animaties in scholen buiten de lesuren.

Het beheer van de ontvangsten en uitgaven in verband met het gemeentelijk patrimonium.