Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / MIJN GEMEENTE / Politiek leven / De gekozenen

Politiek leven

 

De burgemeester

th-souligne-g.png
 
 

Omschrijving

Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 is de burgemeester de kandidaat die de meeste voorkeurstemmen verzamelt op de grootste lijst van alle lijsten die de meerderheid vormen in de gemeenteraad.

Rol

Als hoogste autoriteit van de bestuurlijke politie op het gemeentelijke grondgebied en hoogste magistraat van zijn gemeente is de burgemeester belast met het bewaren van de openbare orde, veiligheid en de rust in de gemeente en bij de bevolking.

Als vertegenwoordiger van het centrale gezag is de burgemeester belast met het uitvoeren van de wetteksten van de hogere overheden (provinciaal, gewestelijk, federaal,...) en vervult hij de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand.

De burgemeester zit de vergaderingen van het schepencollege en de gemeenteraad voor.

De burgemeester ondertekent de akten van de gemeenten en de officiële briefwisseling.

 
     

 

 

Het schepencollege

th-souligne-g.png
 
 

Het College van Burgemeester en Schepenen is samengesteld uit de burgemeester, de schepenen en de voorzitter van de OCMW-raad.

Omdat het de beslissingen van de gemeenteraad moet uitvoeren, kan het zijn bevoegdheden enkel als college uitoefenen (vandaar de naam!)

Het staat in voor het dagelijkse bestuur van de gemeente via de administratieve diensten die door de Directeur-Generaal (gemeentesecretaris) worden geleid.

Hij kwijt zich van verschillende opdrachten die hem door de hogere niveaus uitdrukkelijk zijn toevertrouwd (bijvoorbeeld uitreiken van bouwvergunningen).

Het college komt elke vrijdagnamiddag samen. De zittingen, zonder publiek, worden voorgezeten door de burgemeester.

De leden van het college

 
     
 

De gemeenteraad

th-souligne-g.png
 
 

De gemeenteraad vergadert normaal gezien elke eerste maandag van de maand in de raadszaal in de rue de la Chaussée 12 in Theux.

De agenda wordt een week voor de gemeenteraad online geplaatst.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn toegankelijk voor het publiek.

Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten.

De gemeenteraadsleden

 
     
 

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)

th-souligne-g.png
 
 

Het Centrum is een openbare dienst die bestuurd wordt door de OCMW-raad. De OCMW-raadsleden worden gekozen door de gemeenteraadsleden. Hun aantal is afhankelijk van het aantal inwoners. De OCMW-raad van Theux heeft 9 leden.


De OCMW-raad kiest uit zijn midden een voorzitter en stelt een vast bureau samen dat de lopende administratieve zaken behartigt.


De OCMW-raad kan intern eveneens speciale comités samenstellen. Het delegeert welomschreven bevoegdheden. In Theux bestaat er een speciaal dienstencomité dat minstens elke drie weken aanvragen onderzoekt.

De vergaderingen van de OCMW-raad worden gemiddeld eens per maand gehouden in de raadszaal in Home Franchimontois.